Dünya Gazetesi Haberi

Projemiz, Yeşim Ardıç'ın hazırladığı haber ile Dünya Gazetesinde yer almıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Avrupa Birliği desteği ile yürüttüğü "Makine Sektöründe Avrupa Birliği Teknik Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi" başlatıldı...

Dünya Gazetesi