Projemiz Moment-Expo Dergisinde Yayınlandı

Projemiz, Moment-Expo dergisinin 134. sayısında yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü, “Makine Sektöründe AB Teknik Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi" hayata geçirildi.

Ankara’da düzenlenen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkan Yardımcısı Giulio Francesco Gentile, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan ile makine sektörünü temsilen Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu katıldı. Bakanlık bürokratları, ilgili kamu kuruluşları ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarından üst düzey yöneticilerin yanı sıra MAKFED üyesi dernekler de toplantıda hazır bulundu. Bir yıl sürecek projeyle Avrupa Birliği ile eşgüdüm halinde, açık alanda kullanılan makinelerden kaynaklanan gürültü ve yol dışı makineler kaynaklı egzoz emisyonu mevzuatı konusunda Türkiye’deki uygulamaların etkinleştirilmesi amaçlanıyor. Projede kapsamlı eğitim programları, çalıştaylar ve uygulamada başarılı AB ülkelerine ziyaret programları düzenlenecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Moment Expo

Moment Expo

Moment Expo